• 1.ข้อมูลส่วนตัว
 • 2.ข้อมูลร้าน
 • 3.งานที่ทำ
 • 4.อื่นๆ
 • ติดปัญหาเรื่องการสมัครหรือการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
  โทร : 02-165-0384
  Line ID : fixzyapp

  มีลูกค้าจำนวนมากที่ใช้ FIXZY
  เพื่อต้องการรับงานบริการที่มีคุณภาพจากคุณ

  ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ?

  เราจะช่วยคุณหาลูกค้าใหม่และช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

  เบอร์ฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อคุณได้

  มีบัญชีผู้ใช้แล้ว ?    เข้าสู่ระบบ


  Fixzy

  นโยบายและข้อตกลงของช่าง

  กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างระมัดระวัง โดยการใช้บริการนี้คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านเข้าใจ ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณไม่เห็นด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไข (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และต้องการที่จะยุติการใช้บริการ กรุณาอย่าดำเนินการโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้

  ข้าพเจ้ายอมรับว่าการสมัครสมาชิก และการให้บริการต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Fixzy เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

  1.1. "ฟิกซิ" ในสัญญานี้หมายถึง บริษัท ฟิกซิ จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 599 ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  1.2. "ช่าง" ในสัญญานี้หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ตกลงสมัครสมาชิกเพื่อรับงานบริการซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Fixzy
  1.3. "ลูกค้า" ในสัญญานี้หมายถึง ผู้ต้องการให้ช่างเข้าซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษา รวมไปถึงผู้ที่ต้องการรับบริการต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Fixzy
  1.4. "การบริการ" ในสัญญานี้หมายถึง การให้บริการข้อมูลของผู้ต้องการซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษาและรายละเอียดการซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษาแก่ช่างที่เข้าร่วม และการให้บริการข้อมูลของช่างที่ตกลงรับงานซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษาแก่ผู้ต้องการซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษา
  1.5. "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ในสัญญานี้หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียดในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Fixzy ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ


  2. ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบของ"ช่าง"

  2.1. "ช่าง" มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของ "ลูกค้า" เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย หากเกิดความเสียหายจากการเข้าให้บริการที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก “ช่าง” เป็นผู้กระทำ ทาง “ช่าง” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ทาง “ฟิกซิ” จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียทุกประการ
  2.2. "ช่าง" มีหน้าที่ทำตามข้อตกลงต่างๆที่ได้ยืนยันกับ "ลูกค้า"
  2.3. "ฟิกซิ" ไม่อนุญาตให้ "ช่าง" แอบอ้างชื่อ "ฟิกซิ" ในการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษจาก “ลูกค้า”
  2.4. “ฟิกซิ” จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นงานหรือการยกเลิกงานของ “ลูกค้า” ในการที่จะให้ “ช่าง” เข้าดำเนินงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาใดๆ
  2.5. “ช่าง” ยินดีที่จะให้ “ฟิกซิ” เป็นผู้จัดหา “ลูกค้า” ที่ต้องการซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาใดๆ เพื่อส่งต่อให้กับ “ช่าง” โดย “ช่าง” ยินดีที่จะติดต่อและเข้าให้บริการ “ลูกค้า” ตามวันเวลาและเงื่อนไขที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน
  2.6. ห้ามมิให้ “ช่าง” แอบอ้างชื่อ “ฟิกซิ” ในการเข้าให้บริการบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน FIXZY
  2.7. หากเกิดคดีความทางกฎหมาย “ฟิกซิ” สามารถเปิดเผยข้อมูลของ “ช่าง” ได้ตามแต่เห็นสมควร
  2.8. ไม่สามารถคืนเครดิตได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  2.9. ไม่สามารถเปลี่ยนเครดิตเป็นเงินสดหรือส่วนลดใดๆ ทั้งสิ้น

  3. ขอบเขตการรับผิดชอบ

  3.1. "ฟิกซิ" ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Fixzy ที่ดีที่สุด เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพผ่านทางมือถือและเว็บไซต์ของ "ลูกค้า"
  3.2. "ฟิกซิ" ไม่สามารถรับประกันความสามารถในการทำงานของซอฟท์แวร์บนอุปกรณ์มือถือของคุณได้
  3.3. "ฟิกซิ" ไม่สามารถรับประกันคุณภาพของบริการ ความแม่นยำของข้อมูลในการให้บริการ และคุณภาพของ "ช่าง" ที่อยู่ในสัญญาของเราได้
  3.4. "ฟิกซิ" จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายๆใดๆที่เกี่ยวข้องหรือมีผลสืบเนื่องมาจากการใช้ซอฟท์แวร์และบริการต่างๆ ของเราบนอุปกรณ์มือถือของคุณ ถึงแม้ว่า “ฟิกซิ” และตัวแทนของ “ฟิกซิ” จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับโอกาสในความเสียหายนี้มาก่อนล่วงหน้า
  3.5. "ฟิกซิ" จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียทุกประการ "ฟิกซิ" เป็นผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีไม่ใช้ผู้ให้บริการงานซ่อม ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับ "ช่าง" ที่จะให้บริการกับ "ลูกค้า" และขึ้นอยู่กับ "ลูกค้า" ที่จะยอมรับการบริการจาก "ช่าง" ดังกล่าวหรือไม่ บริการของ "ฟิกซิ" คือการเชื่อมโยง "ลูกค้า" กับ "ช่าง" เพื่อให้บริการด้านข้อมูลระหว่าง "ช่าง" กับ "ลูกค้า" ดังนั้น "ฟิกซิ" จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นหรือการยกเลิกงานของ “ลูกค้า” ในการให้ “ช่าง” เข้าดำเนินงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาใดๆก็ตาม
  3.6. “ฟิกซิ” สามารถยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกของ “ช่าง” ได้ตามสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3.7. “ฟิกซิ” ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากพื้นที่ให้บริการของ “ช่าง” ไม่มีการแจ้งงานจาก “ลูกค้า”

  4. ข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว

  4.1. “ช่าง” ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทาง “ฟิกซิ” เพื่อใช้บริการผ่านทางซอฟท์แวร์ของเรา
  4.2. “ช่าง” ตกลงให้ “ฟิกซิ” สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่น ชื่อ อีเมล รูปภาพ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจำเป็นที่ “ฟิกซิ” จะต้องใช้ในการให้บริการของเรา
  4.3. “ช่าง” ตกลงให้ “ฟิกซิ” ทำการเก็บข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ได้และคุณยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ “ช่าง” ให้ไว้นั้นเป็นความจริงและถูกต้อง หากตรวจพบว่าเป็นเท็จทาง “ฟิกซิ” สามารถระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของ “ช่าง” ได้
  4.4. “ช่าง” ยินยอมให้สิทธิ์แก่ “ฟิกซิ” ในการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ “ลูกค้า” เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการต่างๆ
  4.5. “ช่าง” ยอมรับว่าการจัดเก็บข้อมูล การใช้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณ เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “ฟิกซิ” และคุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้แล้ว

  5. การคิดค่าบริการ

  5.1. ค่าบริการในการซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษาใดๆที่เกิดจากการเข้าให้บริการของ “ช่าง” ซึ่ง “ลูกค้า” จะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันทั้งสิ้น “ฟิกซิ” จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดใดๆ
  5.2. หากมีบริการใดที่จำเป็นต้องให้ “ลูกค้า” ชำระเงินผ่าน “ฟิกซิ” ทาง “ช่าง” ยินยอมที่จะให้ “ลูกค้า” ชำระเงินผ่านทาง “ฟิกซิ” และหลังจากที่ “ช่าง” เข้าให้บริการเสร็จสิ้น และ “ลูกค้า” ปิดงานผ่านแอปพลิเคชัน FIXZY แล้ว ทาง “ฟิกซิ” จึงจะชำระเงินให้กับ “ช่าง” ตามระยะเวลาที่กำหนด
  5.3. หากมีการกดเลือกหรือยอมรับช่างแล้วทางระบบจะไม่คืนเครดิตให้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

  6. อื่นๆ

  ฟิกซิอาจจะทำการแก้ไขเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ โดยจะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.fixzy.net

  7. กฎการใช้งาน

  7.1. “ช่าง” จะไม่ใช้หรือส่งเสริมการใช้ซอฟท์แวร์นี้เพื่อการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมาย
  7.2. “ช่าง” จะไม่ใช้ซอฟท์แวร์นี้ในการส่งโฆษณาทางอีเมลหรือส่งสแปมทางอีเมล
  7.3. “ช่าง” จะไม่ใช้ซอฟท์แวร์นี้เพื่อการกระทำใดๆที่เป็นการติดตาม ข่มขู่ หรือทำร้ายบุคคลอื่น
  7.4. “ช่าง” จะไม่ดำเนินการใดๆก็ตามที่เป็นการรบกวนหรือทำลายระบบการทำงานของซอฟท์แวร์หรือระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์นี้
  7.5. “ช่าง” จะไม่ทำการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์ตลอดการใช้งานซอฟท์แวร์นี้
  7.6. “ช่าง” จะไม่ใช้ซอฟท์แวร์ในชื่อของคนอื่นหรือในฐานะคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ

  8. การส่งเสริมการขาย

  “ฟิกซิ” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาหรือยกเลิการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. โครงการ “งานเล็กงานน้อย 350.-”

  9.1 “ช่าง” ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีการอบรมการใช้แอปพลิเคชัน Fixman จึงจะสามารถรับงานได้
  9.2 “ช่าง” ที่สมัครเข้าร่วมโครงการยินดีให้ “ลูกค้า” ชำระเงินผ่าน “ฟิกซิ” และหลังจากที่ “ช่าง” เข้าให้บริการเสร็จสิ้น และ “ลูกค้า” ปิดงานผ่านแอปพลิเคชัน FIXZY แล้ว ทาง “ฟิกซิ” จึงจะชำระเงินให้กับ “ช่าง” ตามระยะเวลาที่กำหนด
  9.3 ไม่อนุญาตให้ “ช่าง” เก็บค่าเดินทางเพิ่มเติมจาก “ลูกค้า”
  9.4 งานบริการที่ “ลูกค้า” ชำระผ่าน Fixzy ในโครงการงานเล็กงานน้อย 350.- เป็นค่าบริการต่อ 1 จุด “ช่าง” จะเข้าบริการให้ลูกค้าตามจำนวนจุดที่ “ลูกค้า” ได้ชำระผ่าน Fixzy หากมีการบริการอื่นๆเพิ่มเติม “ช่าง” ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายกับ “ลูกค้า” ก่อนให้บริการ และให้ “ลูกค้า” ชำระเงินส่วนต่างกับช่างที่หน้างานโดยตรง
  9.5 ค่าบริการที่ “ลูกค้า” ชำระเงินผ่านทาง “ฟิกซิ” เป็นค่าบริการเฉพาะค่าแรงช่างเท่านั้น ไม่รวมค่าอะไหล่/วัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ หาก “ลูกค้า” ต้องการให้ “ช่าง” จัดหาอะไหล่/วัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม ให้ “ช่าง” ตกลงกับ “ลูกค้า” และจ่ายส่วนต่างกันที่หน้างานกับช่างโดยตรง
  9.6 การรับประกันงานบริการ “ช่าง” สามารถตกลงกับ “ลูกค้า” ได้โดยตรง
  9.7 “ช่าง” ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเข้าให้บริการ “ลูกค้า” ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงไว้กับ “ลูกค้า” ถ้าไม่สามารถเข้าให้บริการในวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ให้แจ้ง “ลูกค้า” ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันเพื่อเลื่อนวันนัดแต่ไม่สามารถยกเลิกนัดได้
  9.8 หลังจาก “ช่าง” เข้าให้บริการ “ลูกค้า” แล้ว จะต้องมีการขอรหัสปิดงานจากลูกค้าและแจ้งให้ทาง “ฟิกซิ” ทราบ หาก “ฟิกซิ” ไม่ได้รับแจ้งรหัสปิดงานจาก “ช่าง” จะถือว่า “ช่าง” ยังไม่ได้เข้าให้บริการ “ลูกค้า” และจะไม่มีการสรุปยอดชำระเงินให้


  หากคุณมีความกังวลใดๆที่เป็นปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายและข้อตกลงของเราโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ info@fixzy.net